வெள்ளி, ஜனவரி 02, 2009

வாழ்க்கை

வாழ்க்கையே,
அன்பு ,வன்முறை ,கற்பு, கயமை,உண்மை. பொய்மை,
த்ர்மம் ,அதர்மம் ,நட்பு, பகை,விதி, மதி
என்று எல்லாவற்றுக்கும் தலை ஆட்டுகிறாயே
உனக்கு யார்தான் எஜமானன்?

2 கருத்துகள்: