திங்கள், ஜனவரி 05, 2009

கொடுக்கல் வாங்கல்

எதை வாங்க முடியாதோ
அதை விற்கவும் முடியாது.

1 கருத்து: